จากประสบการณ์ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าอันยาวนาน  บริษัทฯจึงสามารถออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มากมายหลายชนิด  ได้แก่  หม้อแปลงชนิดใช้น้ำมันเป็นตัวระบายความร้อน  เช่น  หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเปิด  หรือชนิดที่มีถังน้ำมันสำรอง  (Open Type or Conservator Type),หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปิด  (Hermetically Scaled Type) ทั้งชนิดแบบเติมน้ำมันเต็ม  (Fully Oil Filled) และแบบเติมแก๊สไนโตรเจนอยู่เหนือระดับน้ำมัน  (Nitrogen Gas Filled), หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ภายในตัวเอง  (CSP Type) และหม้อแปลงที่ใช้กับชุดควบคุมความเร็วของมอเตอร์  (Rectifier Transformer) เป็นต้น ซึ่งขนาดและแบบที่ผลิตจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง  (Dry Type) ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งที่นำเข้าคอยล์หล่อด้วยเรซิ่นจากต่างประเทศ และหม้อแปลงชนิดคอยล์อบเคลือบด้วยวานิชซึ่งจะเป็นหม้อแปลงที่ใช้กับเครΧθΝ§จักรเฉพาะอย่าง เป็นต้น

 

Principle 

 

1. Conventional Type Transformers
2. CSP Type Transformers
3. Pole Type Transformers
4. Pad Mounted Type Transformers
5. Oil Immersed Transformers
6. Less Flamable Transformers
7. Cast Resin Transformers
8. Transformers  with On load Tap Changer
9. Various Special Type Transformers
    (Rectifier Transformers etc...)
10. Transformers with ECOTAP  PDF

 
 
 
Copyright 2006 Thai Trafo Manufacturing Transformers Allright reserved. powered by ideaconnect