"ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง" มีการให้บริการหลังการขายตลอดอายุรับประกัน                                                                                            และมีบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด ได้แก่

                                                                                         บริการรับกรอง/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง
                                                                                         บริการรับซ่อม/แก้ไข/บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในและนอกโรงงาน
                                                                                         ให้คำปรึกษาและดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกวิธี
                                                                                         บริการรับดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
                                                                                                 - แบบบริการสัญญารายปี
                                                                                                 - แบบบริการรายครั้ง

                                                                 SERVICE CONTACT

                                                                                       โทร       :   (662) 701-5900-1
                                                                                       Fax      :   (662) 387-2409
                                                                                       Mobile  :   (66)  84088-0681 , (66) 86610-3785

 
  ส่งอีเมลล์ถึงฝ่ายรองรับลูกค้า
  Customer Name *
  Telephone *
  Comment *
   
   

 

                                                                                       Instraction Manual (120 KB )  
                                                                                         
                                       
 

 

Copyright 2006 Thai Trafo Manufacturing Transformers Allright reserved. powered by ideaconnect.